October 3, 2022

สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 30 งวด เลขนี้ออกบ่อย

เลขหน้า 3 ตัว 278 , 302
เลขท้าย 3 ตัว 123 , 458
งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 691861
เลขท้าย 2 ตัว 17
เลขหน้า 3 ตัว 007 , 054
เลขท้าย 3 ตัว 447 , 668
งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 803628
เลขท้าย 2 ตัว 19
เลขหน้า 3 ตัว 336 , 804
เลขท้าย 3 ตัว 321 , 924
งวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 201303
เลขท้าย 2 ตัว 70
เลขหน้า 3 ตัว 377 , 828
เลขท้าย 3 ตัว 072 , 517
งวดประจําวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 244083
เลขท้าย 2 ตัว 57
เลขหน้า 3 ตัว 127 , 220
เลขท้าย 3 ตัว 623 , 853
งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 347258
เลขท้าย 2 ตัว 83
เลขหน้า 3 ตัว 095 , 362
เลขท้าย 3 ตัว 094 , 307
งวดประจําวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 051095
เลขท้าย 2 ตัว 22
เลขหน้า 3 ตัว 285 , 430
เลขท้าย 3 ตัว 191 , 364
งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 812564
เลขท้าย 2 ตัว 15
เลขหน้า 3 ตัว 255 , 625
เลขท้าย 3 ตัว 132 , 598
งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 386602
เลขท้าย 2 ตัว 78
เลขหน้า 3 ตัว 832 , 903
เลขท้าย 3 ตัว 549 , 726
งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 075629
เลขท้าย 2 ตัว 20
เลขหน้า 3 ตัว 130 , 357
เลขท้าย 3 ตัว 047 , 506
หวย “สถิติหวยออกวันพุธ” งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 248038
เลขท้าย 2 ตัว 85
เลขหน้า 3 ตัว 527 , 980
เลขท้าย 3 ตัว 225 , 602
งวดประจําวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 203823
เลขท้าย 2 ตัว 50
เลขหน้า 3 ตัว 624 , 799
เลขท้าย 3 ตัว 236 , 397
วดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 533726
เลขท้าย 2 ตัว 85
เลขหน้า 3 ตัว 165 , 425
เลขท้าย 3 ตัว 036 , 485
งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 715431
เลขท้าย 2 ตัว 37
เลขหน้า 3 ตัว 115 , 302
เลขท้าย 3 ตัว 253 , 945
งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 978453
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เลขท้าย 2 ตัว 78
เลขหน้า 3 ตัว 450 , 560
เลขท้าย 3 ตัว 052 , 577
งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 054672
เลขท้าย 2 ตัว 42
เลขหน้า 3 ตัว 066 , 807
เลขท้าย 3 ตัว 426 , 628
งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 858383
เลขท้าย 2 ตัว 44
เลขหน้า 3 ตัว 040 , 682
เลขท้าย 3 ตัว 558 , 570
งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 511825
เลขท้าย 2 ตัว 14
เลขหน้า 3 ตัว 111 , 775
เลขท้าย 3 ตัว 880 , 937
งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 134918
เลขท้าย 2 ตัว 32
เลขหน้า 3 ตัว 855 , 877
เลขท้าย 3 ตัว 004 , 973
งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 008217
เลขท้าย 2 ตัว 02
เลขหน้า 3 ตัว 246 , 264
เลขท้าย 3 ตัว 596 , 895
งวดประจําวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 743148
เลขท้าย 2 ตัว 06
เลขหน้า 3 ตัว 209 , 435
เลขท้าย 3 ตัว 084 , 375
งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 759049
เลขท้าย 2 ตัว 26
เลขท้าย 3 ตัว 081 , 565 , 567 , 814
งวดประจําวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 605704
เลขท้าย 2 ตัว 70
เลขท้าย 3 ตัว 558 , 962 , 557 , 861
งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 375615
เลขท้าย 2 ตัว 44
เลขท้าย 3 ตัว 251 , 086 , 159 , 520
งวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 468728
เลขท้าย 2 ตัว 45
เลขท้าย 3 ตัว 104 , 944 , 117 , 205
งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 963289
เลขท้าย 2 ตัว 60
เลขท้าย 3 ตัว 402 , 529 , 876 , 952
งวดประจําวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 820981
เลขท้าย 2 ตัว 08
เลขท้าย 3 ตัว 555 , 196 , 374 , 334
งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 895590
เลขท้าย 2 ตัว 50
เลขท้าย 3 ตัว 820 , 599 , 796 , 745
งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 814418
เลขท้าย 2 ตัว 31
เลขท้าย 3 ตัว 504 , 309 , 902 , 101
งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 889501
เลขท้าย 2 ตัว 29
เลขท้าย 3 ตัว 589 , 597 , 426 , 468
งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 320605
เลขท้าย 2 ตัว 32
เลขท้าย 3 ตัว 426 , 498 , 598 , 749

~

~

~

HS

332688288241791_447361780107774 ohs6wfzq64

View all posts by HS →

Leave a Reply

Your email address will not be published.