October 3, 2022

ลองวิธีนี้ ถอนคำสาบาน คำพูดที่ได้กล่าวไว้แต่ครั้งก่อน ช่วยให้ชีวิตไม่ติดขัด

หล า ยคนเคยถามว่า บนอะไรไว้แล้วจำไม่ได้ พอได้ต ามที่บนไว้แล้วลืมไปแก้บน ทำให้ชีวิตติดขัดมีปัญหาจริงไหม ตอนแรกดีๆ อยู่ต ามที่เคยไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปๆมาๆ ทำมาหากินแย่ลงเรื่อยๆ ธุรกิจมีแนวโน้มจะล้ม มักโดนหลอ กโดนโ ก ง จะทำอย่างไรดี แม้กระทั้ง การผูกพันกับใครเอาไว้บ้าง เคยกล่าวคำสาบานอะไรไว้กับใคร กล่าวคำอะไรไว้กับใคร รวมถึงในชาตินี้ด้วย บางครั้งก็ลืมเหมือนกัน

หากทำอะไรแล้วรู้สึกชีวิตของคนติดขัด ปัญหามากมายที่แก้ไม่ได้ ไม่แน่มันอาจจะเป็นเพราะว่าคำสาบานคำพูดที่พูดติดตัวคุณเอาไว้ตลอ ดมา ทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ปัญหา มีแต่เรื่องติดขัดให้น่ากังวลใจ ในวันนี้เราขออนุโมทนาบุญแนะนำวิธีการถอนคำสาบาน ให้ถูกวิธี เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆห า ยไป ขอให้ทำต ามนะ แล้วชีวิตจะดีขึ้น ยิ่งบอ กคนอื่นให้ทำ ชีวิตเราก็จะดีเป็นทวีคูณ

~

~

~

ของที่ต้องใช้ในครั้งนี้คุณจะต้องเตรียมด้วยตัวของคุณเอง ทำด้วยตัวของคุณเองเท่านั้น ห้ามให้คนอื่นเตรียมของหรือทำให้ สิ่งที่จะต้องเตรียมมีดังนี้

1. พวงมาลัยให้เป็นดอ กดาวเรืองเท่านั้น 3 พวงใหญ่ๆ

2. หมากพลู ย าสูบ จำนวน 5 ม้วน

3. ผลไม้จำนวน 5 อย่าง หรือ 7 อย่างก็ได้ แต่ต้องมี กล้วย 1 หวี สับปะรด 1 ลูก มะพร้าว 1 ลูก 3 อย่างนี้คือต้องเป็นหลัก และอีกที่เหลือก็เป็นผลไม้อะไรก็ได้

4. พระพุทธรูป 1 องค์ ถ้าหากมีอยู่ที่บ้านแล้วก็อันเชิญมาเป็นประธานได้เลย หรือถ้าหากไม่มีก็ใช้พระอะไรก็ได้ที่เรามีความตั้งมั่นตั้งใจ และมีเจตนาดีก็เพียงพอแล้ว เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วก็นำกลับไปที่เดิม หรือจะนำไปถวายวัดก็ได้

~

~

~

5. น้ำสะอาด เป็นน้ำดื่ม 1 ขวด

6. น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว 1 ขวด

7. ธูปจำนวน 16 ดอ ก

8. เทียนขาวจำนวน 2 เล่ม ถ้าไม่มีขาว ก็เป็นเทียนเหลืองก็ได้

เมื่อเราเตรียมของครบถ้วนทั้งหมดนี้แล้ว หลังจากนั้นก็ให้อ่านทำความเข้าใจ แล้วก็ทำต ามสิ่งที่เราบอ กต่อไปนี้ได้เลยพอเราเตรียมของเสร็จแล้วก็ให้ทำการจุดธูปจุดเทียน แล้วก็สวดต ามบทต่อไปนี้

~

~

~

จุดธูป 16 ดอ กแล้วไหว้ และกล่าว

ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อและนามสกุล) วันเดือนปีเกิด ขอทรงอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพย าน ตลอ ดจนเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขาให้มารับเครื่องสักการะที่ตัวข้าพเจ้าได้ถวายในวันนี้เพราะเนื่องจากตัวข้าพเจ้าเคยบนบานศาลกล่าวไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนและในชาตินี้ รวมถึงคำสาบานต่างๆ ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จก็ดี พ่อขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บน ทั้งหมดนี้เทอญ เมื่อท่านทั้งหล า ยได้รับแล้ว ข้าพเจ้าขอถอนคำสาบาน คำพูดใดๆที่ข้าพเจ้าพูดไว้และเป็นสิ่งที่ไม่ดีจนถึงปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีที่นี้ต่อไป

~

~

~

พอทำการสวดและกล่าวขอขมาในเรื่องของการสาบานเสร็จแล้ว ก็ให้ทำการปักธูปได้เลย โดยห้ามขอพรใดๆต่อจากนี้ จบที่การปักธูป หลังจากนั้นกล่าวลาแล้วค่อยขอพร หากชีวิตของใครกำลังอยู่ในช่วงที่ชุลมุนวุ่นวายใจวุ่นวายกาย รู้สึกติดขัดกับสิ่งที่เป็นอยู่ อย่างน้อยทำในสิ่งที่เรากล่าวในวันนี้ไป ก็จะได้รับความสบายใจ เชื่อเลยว่าชีวิตจะต้องมีความสุขขึ้น มากแน่นอน

~

~

~

สุดท้ายแล้ว ขอฝากไว้ว่า การหาที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและให้ความสำคัญกับการบูชาบนบานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่พึงกระทำได้ บางคนอาจไม่มีโชคไม่มีความใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่สมหวังในสิ่งที่ขอ ขณะที่บางคนกลับโชคดีเมื่อสิ่งที่บนบานไว้ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะออ กในแง่มุมใดก็ต าม ให้พึงระลึกไว้ว่า การลงมือทำสำคัญที่สุด อย่ามัวแต่รอคอยโชคชะต าหรือ การบันดาลพรทั้งหล า ยอย่างเดียว

~

~

~

HS

332688288241791_447361780107774 ohs6wfzq64

View all posts by HS →

Leave a Reply

Your email address will not be published.