October 2, 2022

ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 28 มิ.ย.65

~

อัปเดตราคาน้ำมัน วันที่ 28 มิ.ย. 65 ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 44.65 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 44.38 บาท ด้านราคา

~

ดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 จำหน่ายที่ราคา 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 47.86 บาท สำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.30 น.ที่ผ่านมา

~

~

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (เวลา 07.00 น.)
เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.38 บาท

~

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.24 บาท

~

~

ดีเซล
ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

~

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บาท

~

~

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

~

~

Pra

332688288241791_448576463319639 opy6wfzq64

View all posts by Pra →

Leave a Reply

Your email address will not be published.