October 3, 2022

ปตท. บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน

วันที่ 28 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พีทีที สเตชั่น และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

~

~

~

ส่วนกลุ่มดีเซลปรับเฉพาะ Hi Premium Diesel S B7 เพิ่มขึ้น 1.50 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. 2565

~

~

~


ส่งผลให้ราคาขายใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 45.15 บาท/ลิตร

~

~

~

GSH E20S EVO อยู่ที่ 44.04 บาท/ลิตร

~

~

~

GSH E85S EVO อยู่ที่ 37.54 บาท/ลิตร

~

~

~

GSH91S EVO อยู่ที่ 44.88 บาท/ลิตร
Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

~

~

~

Hi Diesel S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

~

~

~

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

~

~

~

Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 49.36 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

~

~

~

HS

332688288241791_447361780107774 ohs6wfzq64

View all posts by HS →

Leave a Reply

Your email address will not be published.