October 7, 2022

เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เปิดเงื่อนไข จุดรับลงทะเบียน เดือนสิงหาคม 65

~

เรียกได้ว่าหลายๆคนที่กำลังรอว่าจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่สำหรับบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด คืบหน้า รอบใหม่ ซึ่ง กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใน

~

ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 นี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้

~

ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียน

~

~

สำหรับการใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบนี้ จะกำหนดให้ใช้บัตรประชาชนแทน แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะสามารถกดเงินสดได้ ต้องมาดูกันต่อไปว่า เมื่อเปลี่ยนมาใช้

~

บัตรประชาชนแล้วจะสามารถกดเงินสดในช่องทางใดได้บ้าง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ลักษณะการผูกพร้อมเพย์กับทางธนาคาร นายสันติ ระบุอีกว่า การเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ

~

ใหม่ที่จะถึงนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ 13 ล้านคน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

~

เช็กเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

~

มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากในธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล ไม่เกิน 1 แสนบาท
กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว ตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา กรณีเป็นห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร

~

ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่

~

หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

~

ไม่มีบัตรเครดิต
ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
ไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้น

~

~

มีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมีวงเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่มีประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

~

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

~

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร

~

สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด
เปิดจุดลงทะเบียน walk in ออนไลน์
ขอบคุณ ข้อมูลบางส่วนจาก bangkokbiznews

~

Pra

332688288241791_448576463319639 opy6wfzq64

View all posts by Pra →

Leave a Reply

Your email address will not be published.