October 3, 2022

สถิติเลขออกวันที่ 1 ก.ค ย้อนหลัง 10ปี พบมีเลขออกซ้ำ 2 รอบ

~

ใกล้เข้ามาแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ซึ่งในวันนี้ จะพาไปชมเลขย้อนหลัง 10 ปี ไม่ผิดหวังพบ เลข 83 ออกซ้ำ 2 รอบ ส่วน บอกเลยว่าเลขดังครั้งนี้ โผล่อีกเพียบ

~

วันที่ 1 ก.ค. 2564
รางวัลที่ 1 713517
เลขท้าย 2 ตัว 29
เลขหน้า 3 ตัว 794, 073
เลขท้าย 3 ตัว 511, 414

~

~

วันที่ 1 ก.ค. 2563
รางวัลที่ 1 347258
เลขท้าย 2 ตัว 83
เลขหน้า 3 ตัว 095, 362
เลขท้าย 3 ตัว 094, 307

~

วันที่ 1 ก.ค. 2562
รางวัลที่ 1 943647
เลขท้าย 2 ตัว 86
เลขหน้า 3 ตัว 239, 864
เลขท้าย 3 ตัว 375, 006

~

~

วันที่ 1 ก.ค. 2561
รางวัลที่ 1 963623
เลขท้าย 2 ตัว 83
เลขหน้า 3 ตัว 429, 901
เลขท้าย 3 ตัว 217, 210

~

~

วันที่ 1 ก.ค. 2560
รางวัลที่ 1 112360
เลขท้าย 2 ตัว 26
เลขหน้า 3 ตัว 226, 489
เลขท้าย 3 ตัว 005, 688

~

วันที่ 1 ก.ค. 2559
รางวัลที่ 1 082460
เลขท้าย 2 ตัว 53
เลขหน้า 3 ตัว 169, 609
เลขท้าย 3 ตัว 173, 302

~

~

วันที่ 1 ก.ค. 2558
รางวัลที่ 1 759049
เลขท้าย 2 ตัว 26
เลขหน้า 3 ตัว 565, 814
เลขท้าย 3 ตัว 081, 567

~

วันที่ 1 ก.ค. 2557
รางวัลที่ 1 378477
เลขท้าย 2 ตัว 39
เลขหน้า 3 ตัว 123, 271
เลขท้าย 3 ตัว 441, 864

~

~

วันที่ 1 ก.ค. 2556
รางวัลที่ 1 646905
เลขท้าย 2 ตัว 51
เลขหน้า 3 ตัว 075, 284
เลขท้าย 3 ตัว 903, 904

~

วันที่ 1 ก.ค. 2555
รางวัลที่ 1 915900
เลขท้าย 2 ตัว 60
เลขหน้า 3 ตัว 715, 656
เลขท้าย 3 ตัว 530, 611

~

Pra

332688288241791_448576463319639 opy6wfzq64

View all posts by Pra →

Leave a Reply

Your email address will not be published.