October 2, 2022

ป้าเจอค่าไฟพุ่งเกือบหมื่น ทั้งที่บ้านยากจน

~

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายเดือน อนุญาหงส์ นายก อบต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ประสานงานร่วมกับ นายสาลิกา อนุญาหงส์ อายุ 40 ปี ผู้ใหญ่บ้านค้อ หมู่ 1 ต.บ้าน

~

ค้อ นายกรภักษ์ พิมพานนท์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือ

~

~

กรณี นางวิวาส อุทำกา อายุ 58 ปี ผู้พิ-การ อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ 1 บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พร้อมบุตรชาย คือ นายพายุ อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ออก

~

มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามีบิลค่าไฟเรียกเก็บเงินสูงกว่าปกติ

~

~

โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีบิลไฟฟ้าตามหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020016202850 ชื่อผู้ใช้ไฟ คือ นางวิวาส อุทำกา อายุ 58 ปี มีค่าหน่วยใช้ไฟ เดือนเมษายน 2565 จำนวน 58 หน่วย

~

เป็นเงิน 203 บาท เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1,683 หน่วย เพิ่มขึ้นกว่า 1,400 หน่วย รวมเป็นเงิน 8,209 บาท และเดือน มิถุนายน 2565 ใช้ไปจำนวน 257 หน่วย เป็นเงิน จำนวน 1,051 บาท รวมค้างชำระทั้งหมดเป็นเงิน 9,163 บาท

~

~

โดยทางนางวิวาส อุทำกา อายุ 58 ปี ยืนยันไม่มีเงินชำระ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องมาดูแลช่วยเหลือ อีกทั้งก่อนนี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

~

ว่ามีการตรวจสอบแล้ว พบเกิดปัญหาไฟรั่วจากระบบภายใน ต้องกู้ยืมเงินมาจากกองทุนคนยากจนอีก 9,000 บาท เพื่อมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบสายไฟภายในบ้าน แบกภาระหนี้สินเพิ่มอีก

~

ขณะที่ นายธีรพงษ์ โลมาอินทร์ พนักงานช่างไฟฟฟ้า ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ผู้ดูแลตรวจสอบปัญหาค่าไฟฟ้าแพง เปิดเผยว่า ภายหลังรับทราบปัญหา ได้รับมอบหมายจาก นายกรภักษ์ พิมพานนท์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบ

~

พบว่า มิเตอร์อยู่ในสภาพปกติ แต่ปัญหาเกิดจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟฟ้าในอาคารตัวบ้านที่เดินตามโครงหลังคาเกิดชำรุด ไม่มีการเดินสายร้อยท่อ ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วลงกราวด์ เป็นที่มาของค่าไฟฟ้าสูง

~

~

ก่อนนี้จึงได้แจ้งให้เจ้าของบ้านปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก โดยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย มั่นในว่าจะไม่เกิดปัญหาค่าไฟแพงอีก ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายต้องดำเนินการตามระบบ

~

อย่างไรก็ตามฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา หมั่นตรวจสอบดูแลสายภายใน หากพบค่าไฟฟ้าสูง หรือไฟรั่ว แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที ป้องกันปัญหาค่าไฟแพง รวมถึงป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

~

Pra

332688288241791_448576463319639 opy6wfzq64

View all posts by Pra →

Leave a Reply

Your email address will not be published.