October 7, 2022

ป้าเจอค่าไฟพุ่งเกือบหมื่น ทั้งที่บ้านยากจน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายเดือน อนุญาหงส์ นายก อบต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ประสานงานร่วมกับ นายสาลิกา อนุญาหงส์ อายุ 40 ปี ผู้ใหญ่บ้านค้อ หมู่ 1 ต.บ้านค้อ นายกรภักษ์ พิมพานนท์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือ

~

~

~

กรณี นางวิวาส อุทำกา อายุ 58 ปี ผู้พิ-การ อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ 1 บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พร้อมบุตรชาย คือ นายพายุ อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามีบิลค่าไฟเรียกเก็บเงินสูงกว่าปกติ

~

~

~


โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีบิลไฟฟ้าตามหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020016202850 ชื่อผู้ใช้ไฟ คือ นางวิวาส อุทำกา อายุ 58 ปี มีค่าหน่วยใช้ไฟ เดือนเมษายน 2565 จำนวน 58 หน่วย เป็นเงิน 203 บาท เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1,683 หน่วย เพิ่มขึ้นกว่า 1,400 หน่วย รวมเป็นเงิน 8,209 บาท และเดือน มิถุนายน 2565 ใช้ไปจำนวน 257 หน่วย เป็นเงิน จำนวน 1,051 บาท รวมค้างชำระทั้งหมดเป็นเงิน 9,163 บาท

~

~

~

โดยทางนางวิวาส อุทำกา อายุ 58 ปี ยืนยันไม่มีเงินชำระ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องมาดูแลช่วยเหลือ อีกทั้งก่อนนี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ว่ามีการตรวจสอบแล้ว พบเกิดปัญหาไฟรั่วจากระบบภายใน ต้องกู้ยืมเงินมาจากกองทุนคนยากจนอีก 9,000 บาท เพื่อมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบสายไฟภายในบ้าน แบกภาระหนี้สินเพิ่มอีก
ขณะที่ นายธีรพงษ์ โลมาอินทร์ พนักงานช่างไฟฟฟ้า ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ผู้ดูแลตรวจสอบปัญหาค่าไฟฟ้าแพง เปิดเผยว่า ภายหลังรับทราบปัญหา ได้รับมอบหมายจาก นายกรภักษ์ พิมพานนท์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบ

พบว่า มิเตอร์อยู่ในสภาพปกติ แต่ปัญหาเกิดจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟฟ้าในอาคารตัวบ้านที่เดินตามโครงหลังคาเกิดชำรุด ไม่มีการเดินสายร้อยท่อ ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วลงกราวด์ เป็นที่มาของค่าไฟฟ้าสูง

~

~

~

ก่อนนี้จึงได้แจ้งให้เจ้าของบ้านปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก โดยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย มั่นในว่าจะไม่เกิดปัญหาค่าไฟแพงอีก ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายต้องดำเนินการตามระบบ

อย่างไรก็ตามฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา หมั่นตรวจสอบดูแลสายภายใน หากพบค่าไฟฟ้าสูง หรือไฟรั่ว แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที ป้องกันปัญหาค่าไฟแพง รวมถึงป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

~

~

~

HS

332688288241791_447361780107774 ohs6wfzq64

View all posts by HS →

Leave a Reply

Your email address will not be published.