October 7, 2022

ดวง 4 วันเกิดนี้ ชีวิตจะมีแต่ความสุขสบาย มีเงินใช้ ไม่ขัดสนอีกต่อไป

มาเช็คดวงวันเกิ ดต่อไปนี้ จะทำอะไรก็ดีงามไปหมด มีกินมีใช้ไม่ขัดสน

~

~

~

เกิ ด วันอาทิตย์

เป็นคนที่ วาสนาดีมาก ด ว งก็ดี บุญเก่าหนุนนำเยอะ จึงทำให้ชีวิต สุขสบาย จะได้เลื่ อ นตำแหน่ง

ในปีนี้ ร่ำร วย ฐานะดี บริวารเยอะ มากมายลูกน้องก็รัก แต่ก็ทำบุญ กับคนไม่ค่อย ขึ้นเท่าไหร่ แต่ก็ดีแล้ว

ทำดีก็ทำต่อไป ความดีที่ทำนั้นเอง ที่จะคอยปกป้องตัวคุณในช่วงนี้ เตรียมรับกับโชคดี มีเงินทอง

เพิ่มขึ้นด้วย ด ว งโดยรวมของท่าน ที่เกิ ดในวันอาทิตย์นี๊ จะมีโชคลาภใหญ่ อย่ างแน่นอน

~

~

~

เกิ ด วันอังคาร
คนวันนี้ จะเป็นคนที่มี มนุษย์สัมพันธ์ดีสุด เจรจาต่อรองเก่ง วาทศีลป์ เป็นเลิศ จนผู้คนต้องยอมรับ

ความรู้เยอะ อ่า นใจคน เก่งมาก แต่เก็บเงิน ไม่ค่อยอยู่ เพราะ สิ่ ง เร้ามันเยอะ

แต่ก็ช่วงนี้ ก็เป็นด วง ดี รับทรัพย์ ถ้าเก็บเงินบ้าง สะสมบ้าง ก็จะทำให้มี ความมั่งคั่งเลยล่ะ

~

~

~

เกิ ด วันศุกร์

คุณเป็นคนดี ปัญหา และอุปส ร รคต่าง ที่เหมือนจะไม่ ดีนั้น ทำอะไรเขาไม่ได้ แม้แต่น้อย มี

กร ร มดีเยอะ ด ว งดีมาก ลำบา กน้อยและให้พย าย ามหมั่นทำบุญ ให้เยอะ เข้าไว้ จะได้หนุนให้ชีวิตนั้น

ดีขึ้นไปอีก และช่วงนี้ ก็อย่ าลืม เก็บออมไว้ด้วย เพราะเวลาที่ได้ รับเงินทอง เข้ามาเยอะ

จะทำให้ มีกินมีใช้ ไปตลอดเลยล่ะ

~

~

~

เกิ ด วันเสาร์
คุณเป็นคนด ว งแ ข็ งมาก แม้ว่าจะต ก ทุ กข์เพียงใด ชีวิตปัญหาเยอะ แต่ก็ยังคงยืนหยัด อยู่ได้แบบสบาย

เป็นคนใจสู้ จนทำให้ ผ่านปัญหาร้ า ย มาได้ง่ายดาย มีคุณสมบัติ ค วามเป็นผู้นำ รักเกียรติ มีความหนักแน่น

ไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคน ตรงไปตรงมา ขยันทำงาน มีความอดทน ในช่วงนี้ จะมีโชคชุดใหญ่

จะได้รับเงินก้อนโต จากความดี ของคุณเอง

สาธุรัวๆเลย.

~

~

~

HS

332688288241791_447361780107774 ohs6wfzq64

View all posts by HS →

Leave a Reply

Your email address will not be published.