October 2, 2022

4 วิธีเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง กล้าเผชิญกับปัญหาในอนาคต

ปัจจุบันสังคมไทย เป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคสมัย 5G อย่างเต็มรูปแบบ ยุคสมัยที่อะไรๆ ก็ต้องเร่งด่วน ทุกอย่างต้องเร็ว ทุกอย่างต้องแข่งขัน

แต่อีกมิติหนึ่งของสังคมที่ดูเหมือนว่าจะสวนกระแสกับยุค 5G โดยสิ้นเชิงนั่นคือ สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนประชากรแรกเกิด

นั่นหมายความว่า อัตราการมีบุตรในหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์มีน้อยลงมาก อันเกิดมาหลายๆ สาเหตุ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องจำนวนประชากรเด็กแรกเกิดน้อยลง

นั่นก็คือ เรื่องของพ่อ-แม่ที่มีลูกในยุค 5G นี้ ปัญหาใหญ่คือ จะเลี้ยงลูกให้ไปทิศทางไหนต่อไปในอนาคต ในยุคที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า

ซึ่งหน้าที่ของพ่อแม่คือ การทำการบ้าน หาตัวช่วย เพื่อเป็นคู่มือในการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่าง Strong ในวันหน้าต่อไป

1.ปลูกฝังวินัยทางด้านการเงินตั้งแต่ยังเด็ก

~

~

~

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการเก็บออม การวางแผนเรื่องการเงินด้วยตัวเอง และพ่อแม่ควรต้องสอนชี้แนะเรื่องต่างๆ ทางด้านการเงิน

เช่น เรื่องภาษี เรื่องกฎเกณฑ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นต้องรู้ (ไม่ต้องปัดความรับผิดชอบให้แต่โรงเรียนสอนอย่างเดียว)

เพื่อที่เค้าจะได้มีองค์ความรู้และไม่ผิดพลาดทางด้านการเงินในอนาคต
2.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง

~

~

~

โดยให้สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมลูกต้องพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และจีนกลางได้

คำตอบคือ แนวโน้มของชาติมหาอำนาจ อังกฤษและจีน น่าจะเป็นหนึ่งในมหาอำนาจ และ 2 ภาษานี้เป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก

ทางที่ดีควรให้ลูกเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพราะเป็นช่วงวัยที่ ส ม อ ง กำลังพัฒนาเจริญเติบโตเหมาะสมที่สุดซึ่งเด็กจะเรียนรู้

อีกทั้งยังมีความกล้าพูดหรือกล้าแสดงออก หากรอให้โต เขาอาจจะเป็นเด็กขี้อายจนติดเป็นนิสัย และไม่กล้าแสดงออกเลยก็เป็นได้
3.ทำกิจกรรมหลายๆ อย่าง

~

~

~

คนเป็นพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและสนับสนุนลูกให้ได้ลองทำกิจกรรม หรือฝึกอาชีพหลายๆ อย่าง ตั้งแต่เริ่มจากการทำงานบ้าน

ดูแลของใช้ตัวเอง ช่วยพ่อแม่และทั้งนอกบ้านทั้งกิจกรรมที่ลูกอยากทำ และกิจกรรมที่พ่อแม่อยากให้ทำ เพื่ออะไรนะเหรอ?

เพื่อให้ลูกได้ฝึกความรับผิดชอบ วินัยและค้นหาตัวเองว่าจริงๆ แล้วตัวเค้าเองมีความถนัดอะไร ชื่นชอบอะไร อยากจะทำอาชีพอะไรในอนาคต

ยิ่งลูกได้ทำกิจกรรมมากเท่าไร ก็ยิ่งค้นหาความเก่ง ความสามารถ ความถนัดของตัวเองเร็ว ย่อมส่งผลดีต่อหน้าที่การงานในอนาคตแน่นอน
4.ฝึกให้คิดเอง พลาดเอง ลุกเอง

~

~

~

พ่อแม่ไม่ควรเลี้ยงลูกเป็นไข่ในหิน ควรเลี้ยงให้เค้ารับผิดชอบชีวิตตัวเอง แต่ก็เฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆ เมื่อเค้าโตพอ ควรปลูกฝังให้เค้าคิดเอง

แก้ปัญหาเอง ตัดสินใจเอง และเจอความ เ จ็ บ ป ว ด เสียใจ ผิดหวังในวันที่เค้าพลาดเอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เค้าแข็งแกร่งในอนาคต

เพราะเค้าได้ลิ้มรสมาทุกรสชาติแล้ว มี ภู มิ ต้ า น ทานที่ดี พร้อมที่จะออกเผชิญโลกกว้าง และเอาตัวรอดได้เองในอนาคต

พ่อแม่ควรฝึก 4 วิธีนี้กับลูกอย่างต่อเนื่องและทำจนเป็นนิสัย (ห้ามใจอ่อนเด็ดขาด) เพราะถ้าพ่อแม่ ไม่เริ่มฝึกลูกตั้งแต่ยังเด็ก

ลูกจะโตมาโดยปราศจาก ภู มิ ต้ า น ทาน และถ้า โ ช ค ร้ า ย เขาเจอความผิดพลาด เค้าอาจจะไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

และกลายเป็นคนที่พ่ายแพ้ในยุคที่ทุกอย่างคือ การแข่งขัน

ขอขอบคุณ s a n o o k

~

~

~

HS

332688288241791_447361780107774 ohs6wfzq64

View all posts by HS →

Leave a Reply

Your email address will not be published.