October 6, 2022

“หมอพรทิพย์” ได้คำตอบแล้ว รอยก้างปลาที่ขา..

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (24 มิถุนายน 65) “หมอพรทิพย์” หรือ แพทย์หญิงคุณหญิง “พรทิพย์ โรจนสุนันท์” ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิท ย า ศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และหนึ่งในผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ชันสูตร ศ พ “แตงโม” ครั้งที่ 2 ก็ได้ เ ค ลื่ อ น ไหว พู ด ถึ ง คดี “แตงโม” ผ่ า น ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Porntip Rojanasunan อีกครั้ง โดย “หมอพรทิพย์” ได้เขียนถึงคดี “แตงโม” ที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บ า ด แ ผ ล จากใบพัดเรือ ทำให้ได้คำตอบ ชั ด เ จ น เรื่อง บ า ด แ ผ ล ลักษณะก้างปลา

~

~

ซึ่งในโพสต์ของ “หมอพรทิพย์” ระบุว่า “วันนี้ได้รับบทความวิชาการเรื่อง บ า ด แ ผ ล จากใบพัดเรือ ทำให้ได้คำตอบ ชั ด เ จ น เรื่อง บ า ด แ ผ ล ลักษณะก้างปลาที่พบที่ด้านหลังขาของแตงโม ห ลั ก ฐ า น ชิ้นนี้สามารถบอกได้ถึงที่มาของ บ า ด แ ผ ล ว่าเกิดจากใบพัดของเรือสองเครื่องยนต์ สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการจำลองที่ ผ่ า น มาเป็นไปตามทฤษฎีนี้แค่ไหน ที่ต้องโพสต์ก็เพื่อจะสะท้อนปัญหาในการรวบรวม พ ย า น ห ลั ก ฐ า น และปัญหาในการสอบสวน ปัญหาในการตั้งประเด็นคดี

~

~

รวมไปถึง “หมอพรทิพย์” ยังได้เขียนเพิ่มเติมอีกว่า “เมื่อวันจันทร์ได้รับประเด็นที่อัยการให้ ตำ ร ว จ มาสอบปากคำหมอเพิ่มเติม โดยมีคำถามว่าได้ร่วมชันสูตร ศ พ ไหม ได้ทำรายงานไหม ถามเหมือนไม่เคยติดตามข้อมูลที่หมอเคยให้ความเห็น ถามเหมือนไม่ได้ถาม ถามเหมือนไม่ อ ย า ก ฟังคำตอบ คนสอบปากคำก็ต้องการบันทึกสั้นๆ บอกเพียงแค่ว่าถูกสั่งให้มาสอบตามที่อัยการสั่งมา

~

~

ลองดูรูปนี้แล้วจะเห็นว่า บ า ด แ ผ ล ก้างปลาต้องเกิดจากเครื่องยนต์แบบไหน คำถามที่ถามมาจะให้หมอให้ความเห็นไปได้อย่างไร เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าตอบไม่ตรงคำถาม ถามไม่ถูกก็ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้อง เล่าสู่กันฟังว่าหมอยังคงยึดหลักทุกอย่างจะเป็นไปตามลิขิตกำหนด จู่ๆก็ได้บทความต่างประเทศจากผู้รู้ ปัญญาจึงเกิดทันที #แตงโมต้องไม่ ต า ย ฟ รี #ความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นในสังคม”

~

~

~

~

#หมอพรทิพย์
#แตงโม

PP

332688288241791_446139756896643 app6wfzq64

View all posts by PP →

Leave a Reply

Your email address will not be published.